search
backpage.com > Stockholm jobs > Stockholm education jobs

Posted: Saturday, 20 August 2016, 4:59

Contact:0850809102

Description:
Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Norrmalms stadsdelsområde har ca 70 000 invånare. I stadsdelsområdet ingår förutom Norrmalm och Vasastan även den nya stadsdelen Hagastaden där bostäder, parkområden, handel, life science med världsledande forskning och avancerad vård växer fram. Norrmalms stadsdelsnämnd ansvarar för att äldreomsorg, förskola, socialtjänst, omsorg om personer med funktionsnedsättning, fritidsverksamhet och underhåll av parker utförs på allra bästa sätt åt Norrmalmsborna. Norrmalms stadsdelsförvaltning arbetar med ständiga förbättringar och målmedvetet med lean som ger verksamheten kundfokus, effektiva arbetsprocesser och delaktiga medarbetare. Vi vill uppmuntra både kvinnor och män att söka våra lediga tjänster.

På Odenplans förskolor utgår vi från förskolans läroplan och låter oss inspireras av Reggio Emilias barn- och kunskapssyn. Vi tänker att barn inte är på ett visst sätt utan att barn blir till i ständigt nya sammanhang i relation till andra barn, vuxna, miljöer och material. Utmärkande för Odenplans förskolor är våra satsningar på musik, dans och rörelse kopplat till barnens pågående projektarbeten, samt vårt utforskande likabehandlingsarbete inom vilket vi bland annat utforskar barnkonventionens olika artiklar med hjälp av de hundra språken.


2 plats(er).

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nyfikna, kompetenta och medforskande förskollärare. Du vill antingen arbeta i en grupp med yngre barn, 1-3 år (ev blir det aktuellt att nystarta en avd. Då behöver vi fler än en förskollärare till de yngsta barnen) eller så är du mer intresserad av vår avdelning för lite äldre barn i 3-5 årsåldern.
Den pedagogiska idén på Grönkullens och Kejsarkronans förskolor och inom hela Odenplans förskole-enhet bygger på ett utforskande arbetssätt genom vilket vi ger barnen möjlighet att undersöka och reflektera kring sin omvärld i samspel med andra barn och vuxna. Med hjälp av verktygen observation, dokumentation och reflektion synliggör vi barns lärandeprocesser och tar ut riktning för nästa steg i det pedagogiska arbetet. Vi ser också den pedagogiska dokumentationen som en självklar del i vårt systematiska kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling.

Grönkullens förskola ligger i rymliga och fräscha lokaler i ett alldeles nyrenoverat bostadshus nära Odenplan med tillgång till en stor, fin gård.
Kejsarkronans förskola ligger snett över Norrtullsgatan (från Grönkullen sett) i ett hus med äldre charm, där vi också har tillgång till många rum och en väl tilltagen yta. Här finns två skyddade gårdar: där de yngre och de äldre har var sin.
På båda förskolorna har vi kompetenta arbetslag med höga ambitioner och mycket arbetsglädje.
Tillsammans med övriga kommunala förskolor på Norrmalm erbjuder vi bl.a. gemensamma kompetensutvecklingsinsatser och deltagande i Reggio Emilia-inspirerade nätverk.
Inom enheten har vi en uppbyggd struktur för en väl fungerande och inspirerande enhetsreflektion där arbetslagen möts i litteraturseminarium och har erfarenhetsutbyte via dokumenterade projektprocesser...


KVALIFIKATIONER
Du är legitimerad förskollärare/lärare mot de yngre åldrarna.
Du ska vidare ha:
- Mycket god teoretisk kunskap om barns utveckling, lärande och omsorg och om hur man leder en barngrupp i pedagogisk verksamhet.
- Mycket god kännedom om förskolans styrdokument och teoretisk kunskap om hur innehållet kan omsättas i praktiken.
- Teoretisk kunskap om hur man använder pedagogisk dokumentation som en del i det systematiska kvalitetsarbetet och god datakompetens, då vi använder datorer och lärplattor i det dagliga arbetet.
- Mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.

Andra viktiga egenskaper är:
- samarbetsförmåga
- lojalitet mot uppdraget
- ledarskap
- helhetssyn
- pedagogisk insikt
- vara strukturerad

Odenplans förskolor strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2016-09-15 Tillträde från 2016 09 15 eller enligt ö.k. ända fram till januari 2017
.
Arbetstid: Dagtid.

Det kan även bli aktuellt med anställning för dig som är erfaren, nyfiken och kompetent barnskötare. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

ANSÖKAN

Ansök senast: 2016-09-12
Referensnummer: A42399 - Kopia (2

• Location: Stockholm

• Post ID: 3739589 stockholm
stockholm.backpage.com is an interactive computer service that enables access by multiple users and should not be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider. © 2016 backpage.com