search
backpage.com > Stockholm jobs > Stockholm computer/technical

Posted: Friday, 19 August 2016, 5:09

Contact:0855542180


Description;

Brinner du för att bidra till att samhällsviktig verksamhet med höga krav på både tillgänglighet, säkerhet och kvalitet så kan du vara den Designer eller tekniker med IP-kunskap vi nu söker!

Sektionen Transmission & Datacom accelererar sin verksamhet inom IP för att möta behovet av framtida kompetens inom kommunikationstjänster riktade mot företags- och privatmarknaden. Sektionen är teknikorienterad och innehåller bland annat teknikspecialister och designers för utveckling av områdena IP, xWDM, radio och kapacitet. Sedan år 2015 driver och utvecklar vi även Rakel-nätet på uppdrag av MSB.

I arbetsuppgifterna ingår att:
Ansvara för design av hela eller delar av den tekniska lösningen i kund-, nät- och produktutvecklingsärenden
Ansvara för att ta fram fastställd dokumentation för den tekniska lösningen
Ansvara för framtagande av kostnadskalkyl, underlag till tidsplan och friskrivningar vid offertarbete
Vara delaktig vid teknikval
Vara delaktig vid framtagning av designregler
Ge support till Driftorganisationen i samband med avhjälpande underhåll av akuta fel
Planera för och utföra test i samband med förändring i samband med planerade uppdrag och projekt
Driftsättning av nya- och existerande nät i samband med planerade uppdrag och projekt
Utbildning av personal kan förekomma
Formella krav
Högskoleutbildning inom relevant område eller motsvarande
Flerårig arbetslivserfarenhet: minst 7 års erfarenhet av nätverk och därtill hörande tekniker
Flytande i tal och skrift på svenska och engelska
Djupa kunskaper inom IP samt förståelse och kunskaper inom övriga förekommande transmissionstekniker (SDH, fiber, radiolänk)
Kunskap om hur nätlösningar designas enligt best practise med stöd av uppsatta designregler.
God vana av Ciscos produktsortiment och förekommande tekniker, gärna certifierad CCNP eller CCIE.
God förmåga att planera nät med flertal ingåendekomponenter och tekniker
God förmåga att optimera lösningen mot designregler, nätförutsättningar, kundkrav, tidsplaner och ekonomiska aspekter
God förmåga att arbeta med vidareutveckling och dokumentation
Förmåga att koordinera ett ärende med flera medarbetare inblandade
Dokumenterad vana av arbete med större IP-nät baserade på Ciscos produkter
Övrigt
På Teracom Boxer Group anser vi att olikheter mellan människor bidrar till ett dynamiskt, kreativt och utvecklande arbetsklimat. Vi ser därför varje rekrytering som ett sätt att öka mångfalden i företaget. Tjänsten är säkerhetsklassad varför godkänd registerkontroll krävs. Arbetet är i huvudsak förlagt till kontorstid men arbete kvällar och helger kan förekomma.

• Location: Stockholm

• Post ID: 3739606 stockholm
stockholm.backpage.com is an interactive computer service that enables access by multiple users and should not be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider. © 2016 backpage.com