search
backpage.com > Stockholm jobs > Stockholm computer/technical

Posted: Friday, 19 August 2016, 8:52

Contact:0704199904
Other Contact:0707759901

Description:

Välkommen till oss på den Centrala revisionsavdelningen (CR). Vi har det övergripande ansvaret för den interna revisionen och samordnar revisionsfrågor inom koncernen. Nu söker vi ytterligare en kollega till oss som ansvarar för koncernens IT-revision, CRD.

CRD ansvarar för den interna revisionen av bankens IT-verksamhet. Det innebär att vi årligen gör en riskbedömning av hur leverantörerna, d.v.s. bankens IT avdelning organiserar sin verksamhet för att möta affärsområdenas krav. Med riskanalysen som grund utarbetar vi en plan för vilka områden som ska granskas och vad vi vill uppnå med granskningen. Vi avrapporterar därefter vår bedömning av hur den interna kontrollen fungerar inom områdena systemutveckling, förvaltning och IT-drift.

Din bakgrund

Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av IT-revisionsarbete och vill fortsätta utvecklas inom revision, möjligen arbetar du idag på ett av de större revisionsbolagen.Du förväntas ha en grundläggande insikt om hur operativa risker är kopplade till organisation, teknik och arbetsprocesser och van att arbeta med förbättringar inom dessa. Vi ser gärna att du idag är van att driva uppdrag och utredningar.

Uppdragen kan vara korta punktinsatser men kan också bestå i mer omfattande utredningar. I detta ingår det att planera och hålla i möten, utveckla granskningsprogram, inhämta och sammanställa information av betydelse för granskningens genomförande. Då vår slutrapport ska ge mottagarna en klar uppfattning om observerade risker och hur dessa bör hanteras i syfte att minska bankens riskexponering är du som person pedagogisk och informativ i din kommunikation.

För att trivas som medarbetare på CRD är du en utåtriktad person med hög integritet. Du är analytisk, strukturerad, trivs att arbeta såväl självständigt som i team och uttrycker dig väl i både tal och skrift. Andra egenskaper vi söker är sunt förnuft, känsla för ordning och reda samt förmåga att leverera det som vi åtagit oss. Granskning av de internationella enheterna innebär att du måste kunna kommunicera obehindrat såväl muntligen som skriftligen på engelska. Inom CRD arbetar vi med målstyrning, vilket innebär att vi gemensamt utvecklar planer, arbetsmetodik och granskningsprogram som du under eget ansvar sedan omsätter till din personliga plan.

• Location: Stockholm

• Post ID: 3771066 stockholm
stockholm.backpage.com is an interactive computer service that enables access by multiple users and should not be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider. © 2016 backpage.com