search
backpage.com > Stockholm jobs > Stockholm computer/technical

Posted: Saturday, 20 August 2016, 5:08

Contact:460706602122


Description;

FOREX Bank AB är sedan 1965 Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan mitten av år 2003 erbjuds även ett växande utbud av andra banktjänster; inlåning, utlåning, betalningsförmedling, kassaservice samt kredit- och betalkort. FOREX Bank finns på över130 centralt belägna platser över hela Norden. FOREX Banks är en familjeägd bank med affärsidé att sälja enkla banktjänster med personlig service och hög tillgänglighet.

Från sin ledande position inom valutaväxling och kontanthantering vill FOREX Bank nu ta nästa steg för att utveckla framtidens bankerbjudande för privatkunder och mindre företag. För att nå målbilden har FOREX Bank startat en förändringsresa som omfattar en mängd satsningar inom områden såsom produktutveckling, kanalstrategi och verksamhetseffektivisering.

IT på FOREX Bank är outsourcad till ett flertal leverantörer som ansvarar för utveckling, förvaltning och drift av IT-tjänster och system. På FOREX Bank finns en mindre IT-organisation (för närvarande 12 medarbetare) som ansvarar för att följa upp och säkerställa befintlig leverans och avtal samt för att säkerställa ledning, krav, arkitektur och test vid utveckling. Den affärs- och verksamhetsutveckling som FOREX Bank kommer att företa sig under de kommande åren ställer ökade krav på IT-organisationens förmåga både inom utveckling och förvaltning. Förmåga att kunna leverera affärsvärde kontinuerligt och frekvent kommer att vara av särskild vikt.

Vi söker nu dig som vill vara med om att bygga upp och ansvara för utvecklingsförmågan inom FOREX IT. Som chef för IT Utveckling förväntas du vara drivande i uppbyggnadsprocessen i nära samarbete med den befintliga IT Leveransfunktionen samtidigt som du löpande ansvarar för bemanning av uppdrag i enlighet med verksamhetsplanen. Rollen innebär personalansvar för en avdelning under uppbyggnad och du rapporterar till CIO och ingår i FOREX ITs ledningsgrupp. Inom ramen för IT Utveckling ingår ansvar för test, kravanalys, arkitektur och i framtiden även utveckling (programmering) i mindre skala kopplat till för FOREX strategiska och gemensamma komponenter.

Din profil
Vi söker dig som har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter tidigare, som känner dig trygg i att fatta beslut inom ramen för ditt ansvarsområde och som inspireras av möjligheten att vara med om att forma en organisation. Som ledare har du god förmåga att entusiasmera och utveckla medarbetare och förmåga att delegera och kommunicera ansvar. Du har ett strukturerat angreppssätt i ditt arbete och har förmåga att röra dig obehindrat mellan strategisk höjd och uppkavlade ärmar. Du är drivande, samarbetsorienterad och har ett resultatinriktat men prestigelöst förhållningssätt.

Ur ett erfarenhets- och kompetensperspektiv har du:
Liknande erfarenhet sedan tidigare, gärna i en organisation med både outsourcad och egen utveckling och förvaltning
Långtgående IT-bakgrund, antingen genom att du själv agerat i någon roll inom utveckling och/eller förvaltning alternativt har varit chef under en längre tid i en IT-organisation
Erfarenhet av personalansvar och rekrytering
Ansvarat för att bemanna uppdrag (med utvecklingsresurser såsom krav, test, arkitekt)
Arbetat i sammanhang med både traditionell och agil utveckling gärna inom Bank & Finans
Varit med om att bygga upp en avdelning eller organisation (meriterande)
Förmågan att tala och skriva svenska och engelska obehindrat
Relevant akademisk examen

• Location: Stockholm

• Post ID: 3739601 stockholm
stockholm.backpage.com is an interactive computer service that enables access by multiple users and should not be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider. © 2016 backpage.com