search
backpage.com > Stockholm jobs > Stockholm administrative/office

Posted: Wednesday, 21 September 2016, 8:32

Contact No.087887500

Description:

Handläggare söks till Ledningsstabens CIO avdelning, sektionen för Cyberförsvar

I Högkvarteret finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare - både officerare och civila experter. Högkvarteret (HKV) utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. Cyberförsvar är en del av Ledningsstabens CIO-avdelning. Sektionen för Cyberförsvar ska strategiskt inrikta men även till delar leda skyddet av Försvarsmaktens infrastruktur för informations- och ledningssystem mot angrepp samt att upprätthålla hög IT-säkerhet inom myndigheten.

• Location: Stockholm

• Post ID: 3806871 stockholm
stockholm.backpage.com is an interactive computer service that enables access by multiple users and should not be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider. © 2017 backpage.com